Các vướng mắc trong quá trình sử dụng Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp xin vui lòng liên hệ: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.
Điện thoại: 04.62739716 - 0967.280.790